HİZMET BİRİMLERİ

HİZMET BİRİMLERİ

Dahili Branşlar

• Kardiyoloji

• Dahiliye

• Göğüs Hastalıkları

• Çocuk Hastalıkları

• Nöroloji

• Psikiyatri

• Fizik Tedavi

• Cildiye

• Enfeksiyon

• Aile Planlaması

Cerrahi Branşlar

• Kadın Doğum

• Kulak Burun Boğaz

• Ortopedi

• Genel Cerrahi

• Plastik Cerrahi

• Beyin Cerrahi                    

• Çocuk Cerrahi

• Göğüs Cerrahi

• Göz

  Laboratuar Birimlerimiz

• Mikrobiyoloji

• Biyokimya

• Patoloji

• Kan Bankası

Görüntüleme Ünitelerimizi

• Röntgen

• Ultrason

• Kemik Dansitometresi

• EEG - 

• Endoskopi

• Doppler US

• Efor

• MR - Tomografi

• Mamografi