KBRN FARKINDALIK EĞİTİMİ

KBRN FARKINDALIK EĞİTİMİ

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliği KBRN Bölge Koordinatörleri Yıldız Yürek Bulut ve Semra Dalyan tarafından gerçekleştirilen eğitimde, olası KBRN olaylarında hastane çalışanlarının neler yapması gerektiği gösterildi. Eğitimde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelerin savaş, kaza veya doğal afetler sonucu ortama yayılması ile etkilenen vatandaşların hastaneye geldikleri andan itibaren hastane yönetiminin alması gereken tedbirler, sağlık çalışanlarının korunma yolları ve hastaların dekontaminasyonu (arındırma) konularında teorik eğitim verildi. Ayrıca, dekontaminasyon ünitesinde sağlık çalışanlarının kullanacağı C ve D tipi koruyucu giysi ile ekipman kullanımı, hastaların yıkanmasında dikkat edilecek hususlar, kullanılacak araç ve gereçler uygulamalı olarak tanıtıldı.

Eğitimin ardından açıklamada bulunan İnegöl Devlet Hastanesi yöneticisi Uz.Dr. Hayrettin Göçmen, "İnegöl çeşitli fabrikaların olduğu ve aynı zamanda ana arterlerin geçtiği bir konumda. Dekontaminasyon ünitelerimiz olası KBRN olaylarına karşı göreve hazır. Bu eğitim programı ile çalışanlarımızda KBRN durumları hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. 3 gün süren eğitime içerisinde uzman hekimden personele kadar 127 personelimiz katıldı. KBRN durumlarında hastanemize getirilen hastalar ünitemizde dekontamine olduktan sonra tedavilerine başlanacaktır. Bu şekilde diğer kişilere bulaşma en aza indirgenecektir. Böyle bir eğitime ev sahipliği yapmaktan mutluyuz" 

Kaynak : http://www.yildirimgazetesi.com/haber/kbrn-farkindalik-egitimi-36771.html